top of page

PRIVACYVERKLARING THE TRAIL ARCHITECT

 

The Trail Architect, gevestigd aan Bachstraat 36, 3223TA Hellevoetsluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:
https://www.thetrailarchitect.com
Bachstraat 36, 3223TA Hellevoetsluis
+31625311290

 

Nikie Bakker - van Veen is de Functionaris Gegevensbescherming van The Trail Architect. Zij is te bereiken via nikie@thetrailarchitect.com


Toestemming verlenen
Door het aangaan van een overeenkomst, wordt toestemming verleend om de benodigde persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden alleen gebruikt om diensten/producten te kunnen leveren. Ook gegevens die door jouzelf aan The Trail Architect worden verstrekt worden door mij verwerkt. Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op mijn website, door het aangeven van interesse om een vraag te stellen of door een offerte aan te vragen.

 

Persoonsgegevens die The Trail Architect verwerkt
The Trail Architect verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Bankrekeningnummer

 • Locatiegegevens (herkomst websitebezoek)

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die The Trail Architect verwerkt
Mijn website en/of dienst niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat The Trail Architect zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via nikie@thetrailarchitect.com dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag The Trail Architect persoonsgegevens verwerkt
The Trail Architect verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen of voor videoconferencing indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

 • Om diensten bij je af te leveren

 • The Trail Architect analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • The Trail Architect verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
The Trail Architect neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

 

Hoe lang The Trail Architect persoonsgegevens bewaart
The Trail Architect bewaart je persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Voor het onderhouden van contact met klanten, leveranciers en zakelijke relaties: voor in ieder geval de duur van de overeenkomst en daarnaast zolang er wederzijdse interesse dan wel goedvinden is. Wijzigingen hierin dienen te kennen gegeven worden, bij geen interactie voor langere tijd wordt opnieuw toestemming gevraagd.

 • Gegevens op de website blijven bewaart zolang de site in de lucht is en de gegevens relevant zijn

 • Voor facturen en factuurgegevens geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
The Trail Architect verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, zoals mijn e-mail- en website-host maar ook mijn boekhoud- en projectmanagement-softwareleverancier, sluit ik een bewerkersovereenkomst (veelal standaard DPA) om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Trail Architect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
The Trail Architect gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. The Trail Architect gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst The Trail Architect cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat The Trail Architect op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Trail Architect en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nikie@thetrailarchitect.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. The Trail Architect zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. The Trail Architect wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe The Trail Architect persoonsgegevens beveiligt
The Trail Architect neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via nikie@thetrailarchitect.com. Ik gebruik beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Mijn website is beveiligd met SSL/TLS-certificaat. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. The Trail Architect maakt voor de online softwareapplicaties waar zij gebruik van maakt, waar mogelijk, gebruik van tweefactor authenticatie (2FA).

bottom of page